หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Gi?i thi?u c?c gi?ng mai v?ng

Gi?i thi?u c?c gi?ng mai v?ng

annguyenhuynh58 2023-09-06 15:13:04 90 0

mai vang , là bi?u t??ng c?a s? may m?n và tài l?c trong v?n hóa t?t c?a ng??i Vi?t Nam, có nhi?u gi?ng và ??c ?i?m khác nhau. D??i ?ây là m?t s? gi?ng mai vàng ph? bi?n:
 • Mai vàng 5 cánh:
  • Mai châu: Có hoa 5 cánh màu vàng t??i, ph? bi?n ? mi?n Nam.
  • Mai li?u: Cây mai có cành nhánh m?m m?i, hoa n? ??y cành, qu?n qu?i và r? xu?ng nh? vây li?u.
  • Mai chùm g?i: Có thân c?ng và kh?i u to, m?c chi chít ??y t??c non, t?o thành m?t bó hoa l?n.
  • Mai th?m, Mai h??ng, Mai ng?: Có mùi th?m nh? nhàng, hoa ??p và lâu tàn.
  • Mai cánh nh?n: Có cánh hoa dài và nh?n, t?o hình gi?ng ngôi sao.
  • Mai cánh tròn: Hoa tròn, kín, ??p và ???c ?a chu?ng.
  • Mai cánh dún: Có kh?i u s?n xung quanh thân cây, t?o nét l? m?t.


 • Mai t? quý (Ochna atropurpurea):
  • Cây mai này có hoa màu vàng thu?c chi Ochna, n? hoa quanh n?m và ???c g?i là "t? quý" vì hoa n? hai l?n, tr??c vàng sau ??. Cây này th??ng cao 2-3m và có hoa ???ng kính kho?ng 4cm.


 • Mai 18 cánh B?n Tranh:
  • mua mai vang tai vuon có ba t?ng cánh, màu vàng, tròn kín, nh?ng h?i nh?, ít ???c ?a chu?ng so v?i các lo?i mai nhi?u cánh khác.


 • Mai 12-14 cánh T? gi?i:
  • Có ba t?ng cánh, hoa n? th?ng tròn, kín và ??p, nh?ng nh? h?n các lo?i khác.

 • Mai C?u Long:
  • Cây mai g?c M? Tho, hoa có ba t?ng, 24 cánh, nh? h?n nh?ng lo?i hoa nhi?u cánh khác.


 • Mai lá qu?n:
  • Hoa có 5-7 cánh to và dài, t?o nên hình dáng ??c ?áo.


 • Mai V?nh H?o:
  • Cây mai có thân c?ng, cu?ng lá r?ng ?? d?u r?t to, th??ng g?i là "mai ?á". Hoa có 12-16 cánh màu vàng.


 • Mai ch?y phoi mai vang ben tre
  • Cây mai m?i xu?t hi?n ? H?i Hoa Xuân Thành ph?, có lá xanh, hoa chùm d?ng ch?y màu vàng.


 • Mai r?ng Cà Ná và Mai r?ng Bình Châu:
  • Cây mai hoang d?i m?c ? vùng núi Cà Ná và Bình Châu.


 • Mai vàng Myanmar:
  • M?t loài mai màu vàng g?n gi?ng mai t? quý Vi?t Nam.


 • Mai vàng Indonesia:
  • Có tên khoa h?c là Ochna kirkii Oliv ho?c Ochna serrulata, g?n gi?ng v?i mai t? quý.


 • Mai vàng Campuchia (Mai Cao Miên):
  • Có hoa màu vàng tái, hoa mai cao t? 5-9 cánh, m?c hoang dã ? r?ng và ven sông.


 • Mai vàng Nam Phi:
  • Bao g?m các loài nh? Ochna pretoriensis và Ochna pulchra, th??ng m?c thành cây l? ho?c cây b?i, có hoa màu vàng và lá d? r?ng.


Nh? v?y, mai vàng không ch? ??p v? hình dáng mà còn ?a d?ng v? gi?ng loài, m?i loài mang m?t v? ??p và ý ngh?a riêng trong v?n hóa t?t c?a ng??i Vi?t Nam.


 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: