หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Nh?n ??nh, soi k?o n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ng?y 3/12

Nh?n ??nh, soi k?o n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ng?y 3/12

ngaon906 2022-12-02 20:47:11 169 0

NH?N ??NH, SOI KÈO N? WS WANDERERS VS N? SYDNEY


Gi?i V?QG n? Australia m?i ch? ?i ???c 2 vòng ??u tiên. N? WS Wanderers th?m chí m?i ch? ch?i 1 tr?n. ?ó là tr?n thua 2-4 tr??c n? Newcastle Jets. Qua ?ó, ??i ch? nhà ?ang n?m trong s? 3 ??i ch?a có ?i?m s? nào.


N? WS Wanderers là ??i bóng b?c trung, th?m chí có ph?n y?u th? t?i gi?i V?QG n? Australia. Tính c? mùa gi?i tr??c, h? ?ang có 10 tr?n liên ti?p không bi?t ??n mùi th?ng l?i. Th?m chí, ch? có ?úng 1 tr?n hòa và thua 9 tr?n còn l?i.


? phía ??i di?n, n? Sydney FC sau tr?n m? màn thua tr??c n? Adelaide Utd ?ã tìm ???c chi?n th?ng ??u tiên ? mùa gi?i m?i tr??c n? Melbourne Victory ? vòng ??u v?a r?i. ??i khách hi?n ??ng th? 6 trên BXH.


Xem thêm nh?n ??nh bóng ?á cúp c1 t?i https://caothu.com/nhan-dinh-bong-da/


N? Sydney t? ra hoàn toàn l?n l??t so v?i n? WS Wanderer v?i 8 chi?n th?ng trong 10 tr?n ??i ??u g?n nh?t. ??i ch? nhà ch? có 1 chi?n th?ng và hòa 1 tr?n. H? không th?ng 5 tr?n g?n nh?t g?p n? Sydney (hòa 1, thua 4).


Phong ?? và th?ng kê ??i ??u n? WS Wanderers vs n? Sydney


+ Th?ng kê 10 tr?n g?n nh?t c?a n? WS Wanderers


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 1


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 1


+ Th?ng kê 10 tr?n g?n nh?t c?a n? Sydney


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 2


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 2


+ L?ch s? ??i ??u


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 3


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 3T? l? kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney


Truy c?p https://caothu.com/tips-bong-da/ ?? tìm hi?u tip kèo bóng ?á ch?c th?ng


+ Soi t? l? kèo châu Á: Dù ph?i làm khách, nh?ng n? Sydney ???c ?ánh giá r?t cao v?i m?c ch?p lên t?i 2 hòa cùng m?c ?n kh?i ?i?m t??ng ??i th?p (kho?ng 0.74). ??i khách ?áng tin c?y v?i m?c kèo nh? v?y.


Ch?n: N? Sydney -2 c? tr?n


+ Soi t? l? kèo tài x?u: V?i kèo tài x?u lên t?i 3 1/4, kh? n?ng t?ng b?ng bàn th?ng c?ng ???c ?ánh giá cao h?n so v?i chi?u ng??c l?i. Chênh l?ch ??ng c?p gi?a ?ôi bên có th? giúp cho n? Sydney có chi?n th?ng d? và ??m ?à.


Ch?n: Tài 3 4/1 c? tr?n


B?ng x?p h?ng gi?i V?QG n? Australia


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 4


Nh?n ??nh, soi kèo n? WS Wanderers vs n? Sydney, 11h ngày 3/12 - ?nh 4


 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: